Ban lãnh đạo

 Hội đồng thành viên - được thành lập 2017
 Ông Trần Thanh Trung
Chức vụ: Tổng giám đốc
Trình độ: CEO do đại học kinh tế cấp

 Phạm Thị Kim Loan
Chức vụ: Phó tổng giám đốc
Trình độ: CEO do IML cấp

   

Không có sản phẩm trong mục này

© 2014 Italian Home Ceramic Tiles Co.,Ltd