BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY Số: 02/2013/CBHQ-IH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số: 02/2013/CBHQ-IH

Tên tổ chức: Công ty TNHH Gạch Men Nhà Ý

Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: (064) 3 899 141/142 Fax: (064) 3 899 140

Email: info@italianhome.com.vn

CÔNG BỐ:

Tên sản phẩm: Gạch gốm ốp lát (nhóm BIII)

Kiểu, loại: Gạch gốm ốp lát tráng men, kích thước

                  (400 x 250 x 8,4) mm và (400 x 400 x 8,4) mm.

Nhãn hiệu: Italian Home, Italian Standard.

Nơi sản xuất: KCN Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành,

  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đặc trưng kỹ thuật:

 

Đặc tính

Gạch ốp tường
(250x400x8,4 mm)

Gạch lát nền
(400x400x8,4 mm)

1. Sai lệch kích thước, hình dạng

 

 

1.1  Kích thước cạnh bên

 

 

-     Sai lệch kích thước trung bình của mỗi viên gạch (2 cạnh hoặc 4 cạnh) so với kích thước làm việc tương ứng, %, không lớn hơn

± 0,50

±0,50

-     Sai lệch kích thước trung bình của mỗi viên gạch so với kích thước trung bình của tổ mẫu 10 viên, %, không lớn hơn

± 0,30

± 0,30

1.2. Chiều dầy

 

 

-     Sai lệch chiều dầy trung bình của mỗi viên gạch so với chiều dầy làm việc tương ứng, %, không lớn hơn

± 10

± 10

1. 3. Độ thẳng cạnh

 

 

-     Sai lệch lớn nhất của độ thẳng cạnh so với kích thước làm việc tương ứng, %, không lớn hơn

± 0,30

± 0,30

1. 4. Độ vuông góc

 

 

-     Sai lệch lớn nhất của độ vuông góc so với kích thước làm việc tương ứng, %, không lớn hơn

± 0,50

± 0,50

1.5. Độ phẳng mặt

 

 

Tính ở 3 vị trí:

 

 

-     Cong trung tâm: sai lệch lớn nhất ở vị trí trung tâm so với chiều dài đường chéo, %, không lớn hơn

- 0,30 ¸ + 0,50

 

- 0,30 ¸ + 0,50

 

-     Cong cạnh mép: sai lệch lớn nhất ở vị trí giữa cạnh mép so với kích thước cạnh đó, %, không lớn hơn

- 0,30 ¸ + 0,50

- 0,30 ¸ + 0,50

-     Vênh góc: sai lệch lớn nhất ở vị trí góc so với chiều dài đường chéo, %, không lớn hơn

± 0,50

± 0,50

2. Chất lượng bề mặt

Diện tích bề mặt quan sát không có khuyết tật trông thấy, %, không nhỏ hơn

95

95

3. Độ hút nước

10% < E £ 16 %

10% < E £ 12%

4. Độ bền uốn, MPa

³ 13

³ 20

5. Độ mài mòn bề mặt men, tính theo giai đoạn mài mòn bắt đầu xuất hiện khuyết tật, cấp

III

III

6. Hệ số giãn nở nhiệt dài

£ 9.10-6/0C

£ 9.10-6/0C

7. Hệ số giãn nở nhiệt ẩm, mm/m, không lớn hơn

0,6

0,6

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật:

                          QCVN 16-6:2011/BXD – TCVN 7745:2007

Căn cứ công bố hợp quy:

                   Giấy chứng nhận hợp quy số: 06.11-(00)

                    ngày 04 tháng 7 năm 2012 của Trung tâm Kỹ thuật

                   Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3.

Phương thức đánh giá sự phù hợp:

                Phương thức 5 (Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN

                ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ).

Công ty TNHH Gạch Men Nhà Ý cam kết và chịu trách nhiệm

về tính phù hợp của sản phẩm gạch gốm ốp lát do đơn vị sản xuất,

 kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng.

                       Mỹ Xuân, ngày 28 tháng 11 năm 2013

                                                    Công ty TNHH Gạch Men Ý

                                                               Tổng Giám đốc

 

 

                                      Mạch Thành

© Developed by CommerceLab