BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

PHỤ LỤC 1

MẪU BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

(Ban hành kèm theo Thông báo số: 15/TB-SXD ngày 15 tháng 02 năm 2011 của Sở Xây Dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 10 năm 2012

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số: 02/2012

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH Gạch Men Nhà Ý

Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: (064) 3 899 141/142               Fax: (064) 3 899 140

Email: info@italianhome.com.vn

CÔNG BỐ:

Tên sản phẩm/hàng hoá: Gạch gốm ốp lát tráng men

Kiểu, loại: Gạch gốm ốp lát tráng men quy cách (400x400) mm và (250x400) mm

Nhãn hiệu: Italian Home, Italian Standard

Nơi sản xuất: Nhà máy Công ty TNHH Gạch Men Nhà Ý, KCN Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Năm sản xuất: 2012

Đặc trưng kỹ thuật: Gạch gốm ốp lát ép bán khô

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16-6:2011/BXD (TCVN 7745:2007)

Căn cứ công bố hợp quy:

-   Quyết định cấp giấy chứng nhận hợp quy số 408/QĐ-KT3 ngày 04 tháng 7 năm 2012 do Giám đốc Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 3 cấp./ Quyết định công nhận phòng thí nghiệm số ...... ngày ... tháng ... năm ...... do .............................. cấp.

-   Giấy chứng nhận số 06.11-(00) ngày 04 tháng 7 năm 2012 do Trung tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 3 cấp./ Kết quả thử nghiệm số KT3-2919XD/1-2 ngày 16 tháng 11 năm 2011 do Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 3 lập.

Phương thức đánh giá sự phù hợp: Phương thức 5

(Quy định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và công nghệ)

Đại diện Tổ chức, cá nhân

(Ký tên, chức vụ, đóng dấu)

 

« Quay Lại
© Developed by CommerceLab
© 2014 Italian Home Ceramic Tiles Co.,Ltd
[profiler]
Memory usage: real: 10223616, emalloc: 9710528
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem