Nhấp chuột để xem ảnh rộng và tải ảnh
Mã sản phẩm
CENAK-T3603-T3603D-T3603B
NHÃN HIỆU
ITALIANHOME
NHÀ SẢN XUẤT
ITALIANHOME
KÍCH THƯỚC
30 x 60 mm
LOẠI
Gạch Trang Trí
 • CENAK-3600-3600D-3600BS
  CENAK-3600-3600D-3600BS
  Kích thước
  30 x 60 mm
 • CENAK-T3601-T3601D-T3601B
  CENAK-T3601-T3601D-T3601B
  Kích thước
  30 x 60 mm
 • CENAK-T3602-T3602D-T3602B
  CENAK-T3602-T3602D-T3602B
  Kích thước
  30 x 60 mm
 • CENAK-T3603-T3603D-T3603B
  CENAK-T3603-T3603D-T3603B
  Kích thước
  30 x 60 mm
 • CENAK-T3609-T3609D-T3609B
  CENAK-T3609-T3609D-T3609B
  Kích thước
  30 x 60 mm
 • CENAK-T3608BS-T3608D-T3608
  CENAK-T3608BS-T3608D-T3608
  Kích thước
  30 x 60 mm
 • CENAK-T3606BS-T3606D-T3606
  CENAK-T3606BS-T3606D-T3606
  Kích thước
  30 x 60 mm