× Home Introduce
Promote Contact

Recruitment

ITALIANHOME is on the rise, so it needs to recruit many positions. Coming to us, you will feel a very emotional and family working atmosphere and always be guaranteed the best benefits.

Tuyển dụng lao động

2020-11-20 01:13:46

Thiết kế mẫu gạch. Tìm hiểu xu hướng của thị trường để có phương án phát triển sản phẩm mới.

2023-06-19 08:45:20

– Nhân viên bán hàng

– Nhân viên SALES/Tiếp thị thị trường

Chat Support
Chat Now