Độ tuổi 18 – 40
Giới tính Nam/Nữ
Học vấn 12/12
Kinh nghiệm Năng động, yêu thích công việc bán hàng, có ý chí tiến thủ trong công việc. Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng trong ngành hàng tiêu dùng
Địa bàn làm việc Thành phố Hồ Chí Minh