CHUYỆN XÂY MỚI & CẢI TẠO NHÀ

- 2020-12-25 09:11:32.49

Gạch trong kiến trúc Bệnh viện ở Châu Mỹ Latinh

Một số kiến trúc sư đặc biệt lưu tâm đến các yếu tố trên trong thiết kế và bố cục toà nhà cơ sở y tế. Bài viết này tổng hợp một số dự án toà nhà bệnh viện, cơ sở y tế ở Châu Mỹ Latinh, có sử dụng gạch làm vật liệu trang trí, tạo không gian tươi sáng, thân thiện.

1. Ở Argentina

Trạm y tế SMF-TU/ BAarqs

Địa điểm: Las Toscas, Santafé

Năm hoàn thành: 2015

2. Bệnh viện thành phố Villa el Libertador Príncipe de Asturias / Santiago Viale + Ian Dutari + Alejandro Paz

Địa điểm: Córdoba

Năm hoàn thành: 2007

Diện tích xây dựng: 6.281 m2

3. Ở Colombia

Cơ sở y tế Santa Fe de Bogotá / El Equipo de Mazzanti

Địa điểm: Bogota

Năm hoàn thành: 2016

Diện tích xây dựng: 32.000 m2

4. Ở Ecuador

Trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần ngoại trú San Lázaro / Jorge Andrade Benítez + Daniel Moreno Flores

Địa điểm: Quito

Năm hoàn thành: 2014

Diện tích: 1.891 m2

5. Ở Mexico

Trung tâm y tế cho người mù và khiếm thị / Taller de Arquitectura - Mauricio Rocha

Địa điểm: Thành phố Mexico

Năm hoàn thành: 2000

Diện tích: 8.500 m2

6. Ở Paraguay

Phòng khám đa khoa Memoir/ Estudio ELGUE

Năm hoàn thành: 2016

Diện tích: 350 m2

7. Trung tâm phục hồi chức năng trẻ em Teletón / Gabinete de Arquitectura

Địa điểm: Lambare

Năm hoàn thành: 2010

Diện tích: 3200 m2